Kaitlentė IF-ZONE90S
indukcinė

Kaitlentė IF-ZONE90S

nugludinti kraštai
Kaina:
847 Eur
Kaitlentė IF-ZONE33AS
Indukcinė

Kaitlentė IF-ZONE33AS

Kaina:
475 Eur
Kaitlentė IF- 4A S
indukcinė

Kaitlentė IF- 4A S

Kaina:
411 Lt 342 Eur
Kaitlentė IF- 40BS
indukcinė

Kaitlentė IF- 40BS

nugludinti kraštai
Kaina:
411 Eur
Kaitlentė IF-33CX
indukcinė

Kaitlentė IF-33CX

nerūdijančio plieno
Kaina:
403 Eur
Kaitlentė IF-33CS
indukcinė

Kaitlentė IF-33CS

nugludinti kraštai
Kaina:
403 Eur
Kaitlentė IF-13AS
Indukcinė

Kaitlentė IF-13AS

nugludinti kraštai
Kaina:
346 Eur
Kaitlentė 2VFT-75S

Kaitlentė 2VFT-75S

nugludinti kraštai
Kaina:
345 Eur
Kaitlentė 2VFT-211AS

Kaitlentė 2VFT-211AS

nugludinti kraštai
Kaina:
266 Eur
Kaitlentė 2VFT-211AX

Kaitlentė 2VFT-211AX

Kaina:
266 Eur
Kaitlentė 2VFT-330AS

Kaitlentė 2VFT-330AS

nugludinti kraštai
Kaina:
252 Eur
Kaitlentė 2VFT-330AX

Kaitlentė 2VFT-330AX

nerūdijančio plieno rėmėliu
Kaina:
252 Eur
12